باغ بام بام سبز ایرانی

بام سبز ایرانی

 2010

Roof Garden design decoration ideas Enhance your home decor with a garden on the roof

Roof -design-decoration-ideas

roof garden overview design decorates Enhance your home decor with a garden on the roof

roof-garden-overview-design-decorates

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 23:0  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

Design with an Instant Green Screen

 

NYC ROOFTOP GARDENS AND HOUSES

rooftop house, New york city

 

 

rooftop garden, New york city

rooftop garden, New york city

green roof, design squish blog

Roof Garden Design with an Instant Green Screen and Softwood Trough Planters

Creating an instant hedge

This instant hedge green screen was planted in a single day. Screening off air-conditioning units, this instant hedge green screen will continue to grow out and cover the galvanised stell mesh and fence posts within a year.

This example shows the versatility of both the screens and the wooden planters, which can make a sustainable living screen just about anywhere.

We specify these ready assembled trough planters, 1.45 metres long, because they are purpose built for our needs.

Trough planters are tough

Professional quality and industrial strength, the brief was to make planter troughs strong enough to withstand a sledgehammer. The tanalised European redwood is guaranteed for 3 years but we would be very surprised if they lasted less than ten, even twenty years.

Completed in a day

The trough planters have been custom sized and pre-assembled to create a run of the correct length. Each wooden planter receives a post and mesh frame with mature planting already established.

The placement on site of troughs, filling, installation of screens and irrigation system is completed in one day.

Pressure treated against rot, the wooden troughs will stay looking good for years and years.

Strong, galvanised 6mm wire mesh forms the screen framework, attached to pre-treated posts bolted into the troughs.

 

     
Softwood planters used as instant screening can be joined to extend any length

Before - New technology, wrong aesthetic

The installation of modern air conditioning was a great boon inside the rooms of this listed building, but the effect outside left something to be desired. To complete the job the architect specified screening.

What was needed was a cost effective roof garden solution to screen the air conditioning units.

Installation of wooden troughs and irrigation

Installation of the wooden troughs and irrigation

With restricted roof access, all materials were delivered to the work area by crane.

With the pre-constructed troughs and posts assembled and lined up, the substrate and irrigation system is added.

The finished instant hedge green screen and wooden planters

What a difference a day makes..

Fully assembled in a day, the green screen instant hedge is planted in the wooden troughs and supplied with water through the irrigation system. The galvanised steel mesh barrier secured between the posts provides an effective barrier and support.

Close up of the irrigation system

Green screen instant hedge - detail

Detail of the completed screening:

  • Pre-assembled, pre-treated solid wooden troughs made from European FSC sources
  • Pre-grown ivy plants on galvanised steel 6mm wire frame
  • The plants are protected with an irrigation system to provide the optimum green screen installation

 

With the minimum of on-site fuss and disruption, the award winning green screen instant hedging system provides a cost-effective screening solution.

All components are available separately or supplied together in a tried and tested system, which can be tailored to individual sites. A choice of plant species is available, including hedera, fagus and carpinus.
Instant hedging and instant screening images
Instant green screen hedging and security fencing QUOTES

Our screens provide an instant security barrier with green screen instant hedge looks. They provide a complete solution on their own or can be used in conjunction with additional planting such as pleached trees and other design features.

GREEN SCREEN: Contact us for all installation advice and quotes Instant green screen hedging and security fencing QUOTES

MORE - see images as a slideshow
(opens new window)  installation - see images as a slideshow

 

 

Successfully deployed on Secured by Design schemes as well as high specification architectural projects. When used on Secured by Design sites, our screens have received accreditation.

 

 

Our natural screens not only significantly improve the aestethics of a security fencing system, but have also received recognition for their biodiversity value.

We can also advise and supply additional plants for the instant screens to increase the Biodiversity Diversity Index, which will be well received by planning authorities and when companies apply for grant support, such as from the Regional Development Agency.

To further enhance the biodiversity aspect of our designs, we can also advise and incorporate vertical living wall systems into client projects.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:55  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

احداث باغ‌های پشت‌بامی بر فراز پارکینگ‌های طبقاتی شیراز
 
استفاده از باغ‌های پشت بامی، ایجاد فضای سبز در سطح شیب دار، توسعه فضای سبز عمودی و پارک‌های پشت بامی (Roof Park)، باغ‌های پشت بامی (Roof Garden)، دیوارهای سبز (Green Wall) ...

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز گفت: در راستای اجرای طرح پشت بام‌های سبز، ‌پشت‌بام دو پارکینگ طبقاتی شهر شیراز تبدیل به پارک تفریحی می‌شود. شهزاد رونق زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث پارک‌ها و باغ‌های پشت بامی از جمله راهکارهای مطرح در سطح دنیا برای توسعه فضای سبز در کلان‌شهرها است که علاوه بر ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی، زیبایی و منظر شهری را نیز در تأثیر خود قرار می‌دهد. وی افزود: بر این اساس عملیات اجرایی احداث پارک تفریحی بر پشت بام پارکنیگ‌های طبقاتی طالقانی و هدایت از اوایل زمستان سال جاری آغاز می‌شود.
رونق زاده با بیان اینکه دغدغه رسیدن به سرانه فضای سبز در شهرهای شلوغ همواره متولیان ایجاد شرایط زیست محیطی خوب را به سمت استفاده بهینه از تمام پتانسیل‌های موجود در شهر هدایت می‌کند، گفت: هر چند مجموعه شهرداری برای ارتقای سرانه فضای سبز شهروندان شیرازی به ارتفاعات اطراف نیز روی آورده است و از آن استفاده می‌کند، اما ایجاد فضاهایی در نقاط مرکزی و پر ترافیک و محل‌های مسکونی که تأثیر بیشتری بر شرایط زیست محیطی افراد دارند در دستور کار خود قرار داده است که در این مورد استفاده از باغ‌های پشت بامی، ایجاد فضای سبز در سطح شیب دار، توسعه فضای سبز عمودی و پارک‌های پشت بامی (Roof Park)، باغ‌های پشت بامی (Roof Garden)، دیوارهای سبز ( Green Wall) به‌صورت فراگیر برنامه‌ریزی می‌شود.
وی تصریح کرد:‌ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز اقدام به تهیه شرح خدمات اخذ مشاور در این زمینه کرد که پس از تصویب شورای اسلامی شهر شیراز با جمع‌آوری اطلاعات از اقلیم‌های مشابه در جهان، برای ایجاد فضاهای سبز پشت بامی در مجتمع‌های مسکونی، اداری، خدماتی و تجاری تلاش می کند.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز اضافه کرد: طراحی سازه مناسب با وزن روف گاردن و مسائل ایزولاسیون ساختمان‌ها، تأمین آب و استفاده مجدد از زه آبها از جمله مسائل قابل توجه در اجرای این طرح است که باید با آینده نگری در طراحی ساختمان‌های در دست ساخت در نظر گرفته شود. وی افزود: همچنین استفاده از مصالح سبک و ترکیبات خاکی مناسب که قسمت اعظم آن را مواد آلی شامل بقایای گیاهی (تفاله چای، شیرین بیان،‌ ریشه مک و کود برگ و ...) تشکیل می‌دهند، از دیگر طرح‌های در دست مطالعه، بررسی و آزمایش است.
رونق زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پشت بام ساختمان شهرداری منطقه چهار شیراز تبدیل به باغ شده است که نخستین گام در راستای تحقق این طرح‌ها در شیراز بوده است.

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:28  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

احداث باغ‌های پشت‌بامی بر فراز پارکینگ‌های طبقاتی شیراز
 
استفاده از باغ‌های پشت بامی، ایجاد فضای سبز در سطح شیب دار، توسعه فضای سبز عمودی و پارک‌های پشت بامی (Roof Park)، باغ‌های پشت بامی (Roof Garden)، دیوارهای سبز (Green Wall) ...

مدیر عامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز گفت: در راستای اجرای طرح پشت بام‌های سبز، ‌پشت‌بام دو پارکینگ طبقاتی شهر شیراز تبدیل به پارک تفریحی می‌شود. شهزاد رونق زاده در جمع خبرنگاران اظهار داشت: احداث پارک‌ها و باغ‌های پشت بامی از جمله راهکارهای مطرح در سطح دنیا برای توسعه فضای سبز در کلان‌شهرها است که علاوه بر ایجاد شرایط مناسب زیست محیطی، زیبایی و منظر شهری را نیز در تأثیر خود قرار می‌دهد. وی افزود: بر این اساس عملیات اجرایی احداث پارک تفریحی بر پشت بام پارکنیگ‌های طبقاتی طالقانی و هدایت از اوایل زمستان سال جاری آغاز می‌شود.
رونق زاده با بیان اینکه دغدغه رسیدن به سرانه فضای سبز در شهرهای شلوغ همواره متولیان ایجاد شرایط زیست محیطی خوب را به سمت استفاده بهینه از تمام پتانسیل‌های موجود در شهر هدایت می‌کند، گفت: هر چند مجموعه شهرداری برای ارتقای سرانه فضای سبز شهروندان شیرازی به ارتفاعات اطراف نیز روی آورده است و از آن استفاده می‌کند، اما ایجاد فضاهایی در نقاط مرکزی و پر ترافیک و محل‌های مسکونی که تأثیر بیشتری بر شرایط زیست محیطی افراد دارند در دستور کار خود قرار داده است که در این مورد استفاده از باغ‌های پشت بامی، ایجاد فضای سبز در سطح شیب دار، توسعه فضای سبز عمودی و پارک‌های پشت بامی (Roof Park)، باغ‌های پشت بامی (Roof Garden)، دیوارهای سبز ( Green Wall) به‌صورت فراگیر برنامه‌ریزی می‌شود.
وی تصریح کرد:‌ سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز اقدام به تهیه شرح خدمات اخذ مشاور در این زمینه کرد که پس از تصویب شورای اسلامی شهر شیراز با جمع‌آوری اطلاعات از اقلیم‌های مشابه در جهان، برای ایجاد فضاهای سبز پشت بامی در مجتمع‌های مسکونی، اداری، خدماتی و تجاری تلاش می کند.
مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری شیراز اضافه کرد: طراحی سازه مناسب با وزن روف گاردن و مسائل ایزولاسیون ساختمان‌ها، تأمین آب و استفاده مجدد از زه آبها از جمله مسائل قابل توجه در اجرای این طرح است که باید با آینده نگری در طراحی ساختمان‌های در دست ساخت در نظر گرفته شود. وی افزود: همچنین استفاده از مصالح سبک و ترکیبات خاکی مناسب که قسمت اعظم آن را مواد آلی شامل بقایای گیاهی (تفاله چای، شیرین بیان،‌ ریشه مک و کود برگ و ...) تشکیل می‌دهند، از دیگر طرح‌های در دست مطالعه، بررسی و آزمایش است.
رونق زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر پشت بام ساختمان شهرداری منطقه چهار شیراز تبدیل به باغ شده است که نخستین گام در راستای تحقق این طرح‌ها در شیراز بوده است.

 

Amazing rooftop garden by Pulltab design located in the East Village of Manhattan, this contemporary garden offers beautiful views of the surrounding buildings white maintaining a sense of prifacy for the owner. At the center of the design is a large rough sawn white oak block selected from a lumber mill in Pennsylvania. As part of a water feature the top surface has been hand carved to accept a custom made stainless steel basin with water spout. Designed to gracefully weather over the years the oak block acts as both a countain and a bench creating a focal point for the garden. The rooftop garden is a great place for relaxing while you live in urban areas, is a solution if you would like to have a garden but you live in small home or apartment.

 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۸۹ساعت 22:28  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

Enhance your home decor with a garden on the roof

Roof Garden design decoration ideas Enhance your home decor with a garden on the roof

-design-decoration-ideas

Outdoor  decor can also create beauty in your home. Especially if you have an interesting idea to organize your . Like the decor  on the  of your house. Your house will feel very comfortable and cool, if there is a   on top of you. with design and decor designed by well of course your home will look beautiful.Currently, a lot of damage destruction of nature, so that the environment around us becomes not prevent fresh.

 
 
roof garden overview design decorates Enhance your home decor with a garden on the roof 

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 22:16  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

Intensive and Lawn Assemblies

Intensive and Lawn Assemblies

Intensive AssemblyThe landscape possibilities with intensive green roofs are virtually limitless. They are intended for recreational, sporting and leisure purposes and are often indistinguishable from natural gardens in appearance. Hydrotech’s Lawn and Intensive Garden Roof® Assemblies follow the same design concept as an extensive Garden Roof. However, the drainage/retention layer is usually deeper and filled with expanded aggregate to provide greater water storage and to support a greater depth of growing media. The depth of the intensive growing media, which contains a greater amount of organic matter than an extensive blend, will generally dictate the type and size of plants that can be grown.

Intensive green roof designs usually consist of a mixture of hard and soft landscaping. It is therefore important that the selected drainage/retention layer can support any type of landscape – from roadways and paths, to soil and trees, so as to permit excess water to drain unobstructed underneath. The water retention capacity of the Hydrotech drainage/retention layers is used to assist with the irrigation of the plants – it is not a substitute for an irrigation system, which should always be installed within either the intensive or lawn Garden Roof Assembly. Lawn Assembly

Features:

  • Require greater growing media depths 6”-36”
  • Can be used for recreation
  • Accommodate a wider variety of plants/shrubs/trees
  • Must be irrigated
  • Require regular maintenance

 

 

Click on a picture below to view Intensive Garden Roof project photos

Schwab Rehabilitation Hospital 601 Congress Street LDS Conference Center Mashantucket Pequot Museum
601 Congress - MA
LDS Conference Ctr. - UT
Mashantucket Pequot - CT
Austin City Hall Waterfront Square Millennium Park
Waterfront Square - PA
Millennium Park - IL
900 Kingsbury Seattle City Hal
900 Kingsbury - IL
Seattle City Hall - WA
Greenwich Academy Providence Medical
Greenwich Academy - CT
Providence Medical - WA
+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۹ساعت 20:55  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

جایگاه مهندسی فضای سبز در جامعه

اهمیت وجایگاه مهندسی فضای سبز در جامعه

امرطراحی واجرای فضای سبز وهمچنین نگهداری ومدیریت ان تاکنون به دست افراد غیر متخصص بوده است.افراد نیمه متخصص نیز با دیدگاه تک بعدی معماری یا باغبانی قادر به حل مشکل فضای سبز و ارتقای ان از نظر کیفی نمی باشند.اهمیت و برتری فارغ التحصیلان مهندسی فضای سبز در این نکته است که توانایی تلفیق علم فن و هنر را دارند.به عبارت روشن تر قسمت عمده ای از علوم و فنون کشاورزی نظیر باغبانی خاک شناسی و ابیاری علوم پایه نظیر اکولوژی و گیاه شناسی را با هنر طراحی در هم می امیزند و همین دخالت دادن علوم مختلف در احداث فضای سبز دانش اموختگان این رشته را منحصر به فرد می کند.

ضعف محاسبات مهندسی در فضاهای سبز تا کنون باعث وارد امدن زیان های بی شماری نظیر ضربات ناشی از سرم گرما و خشکسالی شده که این مسائل با انتخاب نوع گیاه( که می تواند علاوه بر سازگاری اکولوژیکی دارای جنبه های زیبیی شناسی منحصر به فرد باشد) سیستم ابیاری مناسب نوع خاک و...قابل پیشگیری است

مهندسی فضای سبز همچنین از نظر هنری نظیر شعر و موسیقی حایز اهمیت است.یک مهندس فضای سبز باید رنگ ها را به خوبی بشناسد وبا دنیای مرموز رنگ ها اشنا باشد.همچنین با شکل ها وبافت هاکه در بخش فضای سبز بسیار متنوع می باشند(نظیر شکل درختان  ودرختچه ها بوته ها وگل ها)اشنایی داشته و همان طور که یک موسیقیدان با ترکیب نت ها موسیقی دلنشینی می سازد در مهندسی فضای سبز نیز با ترکیب شکل ها رنگها وبافت ها وبا در نظر گرفتن اصولی مثل سادگی تنوع تکرار تاکید تسلسل و مقیاس وحدتی به وجود اورده می شود که می تواند بی نظیر باشد.

 

 

گاهی گزارش هایی جسته و گریخته از افرادی خوش ذوق که پوشش گیاهی زیبایی بر ایوان و پشت بام خانه هایشان ساخته اند در رسانه ها به چشم می خورد و برخی ساختمان های جدید و گران قیمت شهر تهران نیز مبادرت به احداث بام های سبز روی بام های خود کرده اند که هدف عمده آنها صرفا زیباسازی و تشکیل فضایی متفاوت بر این بناهاست ؛ اما نمونه های اشاره شده تنها بخش کوچکی از ارزش و کاربرد این فناوری زیست محیطی است که در کلانشهرها بخصوص تهران از آن غفلت شده است.

با توجه به استانداردهای بین المللی ، توزیع سرانه فضای سبز شهری ، ناچیز بودن مساحت فضای سبز تهران که به طور نامناسب در سطح شهر توزیع شده ، مشاهده می شود که با توجه به جمعیت موجود در تهران فقط یک نهم فضای سبز شهری لازم در داخل محدوده در اختیار شهروندان تهرانی است که خود این مقدار نیز دارای پراکندگی مناسبی نیست.

کمبود فضای سبز از یک طرف و گسترش روز افزون شهرنشینی و بالطبع رشد عمودی ساختمان ها از طرف دیگر موجب شده است نیازهای روحی و جسمی شهروندان به طبیعت و فضای سبز و کارکرد مهم آنها در زندگی شهری به دست فراموشی سپرده شود.

دکتر سید علی جوزی ، متخصص و طراح محیط زیست در این باره می گوید: در حال حاضر 2 درصد مساحت خشکی های کره زمین را شهرها تشکیل می دهند و شهرنشین ها از سه چهارم منابع طبیعی استفاده می کنند که با گسترش شهرنشینی و کاهش منابع ، استاندارد فضای سبز مورد نیاز برای هر شهروند 20 متر مربع در نظر گرفته می شود که این مقدار از طریق احداث کمربندهای سبزشهری ، پارک ها، فضاهای حاشیه بزرگراه ها قابل جبران است ، اما به دلیل ارزش افزوده بالای زمین در کشور ما و رشد عمودی شهرها و آپارتمان نشینی ، فضای سبز شهری کمتر ایجاد می شود؛ بنابراین استفاده از فناوری بام سبز که از تکنیک های پیشرفته فضای سبز است با وجود مشکلات به کارگیری و ساخت واحدهای گیاهی ، پارک ها و باغ های مصنوعی از جهات بسیاری مقرون به صرفه بوده و می تواند جایگزین مناسبی برای پارک های شهری باشد.

وی با اشاره به مزایای احداث باغ سبز در بام خانه ها می افزاید: البته منظور از ایجاد باغ سبز صرفا کاشت گیاهان در بستری از خاک موردنظر نیست و باغ های گلدانی نیز می توانند برای این منظور استفاده شوند که در این صورت جزو سرانه فضای سبز محسوب نخواهند شد؛ اما کاشت گیاهان در بستر خاکی که موضوع بام سبز است موجب دوام و کاربرد بیشتر این فضاها می شود. آنچه درباره بام سبز مهم بوده و آن را از دیگر سطوح متمایز می کند، صرفه جویی در مصرف انرژی و سوخت و ساز در ساختمان هاست که براساس مبحث 19 آیین نامه ایجاد ساختمان و مسکن در خصوص صرفه جویی در مصرف انرژی ، ایجاد بام های سبز از این نظر در روزهای گرم در شهرهای خشک و نیمه خشک همانند تهران می تواند در تهویه مناسب و خنک تر شدن محیط شهری موثر باشد.

این فضاها ضمن ایجاد زیبایی منظر در محیط با ایجاد فون و فلور مناسب برای رشد انواع حشرات ، موجب جذب پرندگان به سطح بام ها و تخم گذاری در آنها شده و در نتیجه جزایر حیات وحش کوچکی در پشت بام خانه ها می سازند.کنترل و کاهش روان آب ناشی از بارندگی ، کاهش آلودگی هوا با فیلتر کردن ذرات معلق هوایی از طریق ساقه و برگ گیاهان ، حفاظت در مقابل آتش سوزی در ساختمان ، تقلیل آلودگی صوتی به میزان 40 دسی بل و... از دیگر مزیت های تکنیک بام سبز به شمار می آید.

ویژگی های بام سبز شهری

توسعه فضای سبز بام ها باید براساس نگرش صحیح به نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت های شهری صورت بگیرد؛ هر چند این فضاها جزو فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی به حساب می آیند، ولی در بازدهی اکولوژیکی فضای سبز نقش موثری دارند. آنچه در اینجا موردنظر است ، شناخت گونه های گیاهان بومی سازگار با شرایط اقلیمی ، میزان آب و خاک مورد نیاز و چگونگی ایجاد بستری مناسب برای رویش گیاهان در پشت بام خانه هاست.

در این تکنیک ، گیاهان شناسایی شده و مناسب در بستر یا سوبسترایی ویژه با ترکیبی از مواد معدنی و آلی کاشته می شوند. ترکیب گیاه با سوبسترا طوری انتخاب می شود که احتیاج چندانی به آبیاری جز در شرایط خشکسالی نداشته باشد. ضمن این که یک لایه زهکش در زیر بستر قرار می گیرد تا ساختمان از خطرات دوگانه نفوذ ریشه گیاهان و تراوش آب به بنا از سقف محفوظ بماند.شقایق ابری نیا، کارشناس و طراح منظر درباره ملاحظات ساختاری بنا در ایجاد بام سبز می گوید: بام های سبز 2 نوع هستند:

بام سبز گسترده و متمرکز. بام های سبز گسترده اصولا سبک وزن هستند و معمولا ساختارهای مدون بام تحمل بار آنها را دارند. بام سبز گسترده سبک با عمق سوبسترایی بین 5 - 15 سانتی متر، وزن بام را بین 70 - 170 کیلوگرم افزایش می دهد؛ ولی بام های متمرکز مستلزم توان و مقاومت بیشتر بام در برابر بارشان هستند، به طوری که باری به اندازه 290 تا 970 کیلوگرم را بر بام تحمیل می کنند. انتخاب یک سیستم مناسب فضای سبز روی بام کاملا وابسته به توان تحمل بار توسط بام بنای زیرین است.

زمانی که قرار است در ساختمان جدید این بخش را طراحی کنیم مشکل زیادی نیست ؛ چراکه سیستم های پشتیبانی کننده در مرحله طراحی در ساختار بام لحاظ می شوند، ولی در مورد ساختمان های ساخته شده مالک بنا می تواند برای ارتقای ساختار و مقاومت بنا برای ایجاد بام سبز با مهندسان معمار و طراحان مشورت کند. گیاهانی که برای محیط زیست روی پشت بام گزینش می شوند باید متناسب با اقلیم هر منطقه بوده و قادر به مقابله با یخبندان های شدید، سرمای باد، خشکی هوا، رشد و گل دهی مثبت باشند.

دکتر سیدعلی جوزی درباره راهکارهای عملی برای پیشبرد این هدف معتقد است: در برنامه چهارم توسعه محوری به نام دولت سبز تعیین شده که بحث صرفه جویی انرژی ، استفاده کمتر از کاغذ، ایجاد فرهنگ زیست محیطی و غیره در آن مطرح شده است ؛ البته این امر در شهرداری با ایجاد دفتر محیط زیست و توسعه پایدار در حال پیگیری است که پرداختن به این مساله در کنار دیگر فعالیت ها، زمینه رسیدن به اهداف دولت سبز را فراهم می کند.

از این رو ایجاد فرهنگ سازی از طریق اطلاع رسانی ، راه اندازی دفاتر مشاوره برای ارائه کارشناس به معماران و طراحان ساختمان و شهروندان علاقه مند، استفاده از ابزارهای تشویقی مانند بخشودگی عوارض سالانه نوسازی برای انبوه سازان در صورت ساخت بام های سبز و حمایت از سازندگان این سیستم می تواند در احیای هنر معماری و طراحی فضای سبز بام شهری موثر واقع شود

 

طی مراسمی باشکوه و باحضور مسوولین شهر شیراز ، بام سبز شیراز افتتاح شد.این پروژه بر روی پشت بام ساختمان اداری شهرداری منطقه چهار در محیطی به مساحت 200 متر مربع و هز ینه ای بالغ بر 15000000 تومان برای اولین بار در شیراز اجر ا شده است که متولی امر شهرداری منطقه چهار می باشد.

 

+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 11:31  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

 

Not everyone is blessed with large outdoor area, but there is always a way to create a garden to your home. Roof garden is one of useful technique that allows you to have a small outdoor space for enjoying the breeze and blue sky. The idea came from Simon Morray-Jones Architects, Clair Strong Interior Styling and UK-based BlueSky Landscape. Below garden is situated on two-storey urban apartment that present as an extension of the living area. This contemporary garden is decorated with low-maintenance plants and cozy outdoor furniture. This is a smart garden design for a busy people that will not have enough time to take care of the plants. The roof garden is also completed with a food prep space and dining areas, providing a small heaven in hectic city life.


We were excited for our daylilies in early June, but they were a let down this year. The flowers had a washed out look and were messy. I think it produced fewer flowers this year.

We weren’t too happy with this plant last year either. Maybe we’ll have to kick it out?

Our Sempervivum Is Blooming

In early June, our sempervivum — also called a houseleek or hen and chicks — seemed sleepy. We were told the sempervivium is excellent plant for a New York City roof garden — enduring the intense heat, the freezes and thaws of winter and the wind without complaint.

I realized last week that this plant was definitely up to something.

Now our sempervivium is blooming. I have to admit I almost threw this plant out this spring. I couldn’t really tell if it was alive or not. It was the pet rock our roof garden — just taking up space, space that I could use for flowers or something more showy. Now, after reading the sempervivums chapter in Joe Eck and Wayne Winterrowd’s excellent Our Life in Gardens, I am fascinated by our pot of “semps.” Turns out that these plants have a long history of growing on roofs. “In the ninth century, Charlemagne … issued an edict that sempervivums were to be established on every house roof,” says Our Life in Gardens (here’s a sample in Google Books).

I didn’t know why these plants were also called Houseleeks until I read Out Life in Gardens: “houseleek was also a pun, since the most decayed roofs of houses both supported the plants best and could be presumed to leak.” Leek, leak, get it?

“After flowering, the plant dies, usually leaving many offsets it has produced during its life,” says Wikipedia’s houseleek entry. With that in mind, I chopped off thee chicks. I’m trying to establish a new hen and chicks colony in the dry difficult conditions of the containers on our apartment buildings front stoop.

Paring Rooftop Trees with Euphorbia, Heuchera

We added small trees — some might call them shrubs — to our roof garden early this spring. We’ve been experimenting with plants we can grow with our trees without insulting the trees. How do you think we’re doing?

The first photo shows our Emerald Green Arborvitae (Thuja occidentalis ‘Emerald’) planted with Diamond Frost Euphorbia. The airy, bright, and always blooming Euphorbia lightens the heavy pot without taking attention away from our tallest tree. I wasn’t sure we’d like the euphorbia — some of our neighbors have it planted euphorbia their tree pits, where it looks scraggly and too diffuse to me.

R*’s close up photo shows a small arborvitae we bought last fall. We paired it with a dark purple drought tolerant Heuchera, named Dolce Blackcurrant.

How Do You Get A Water Supply Up To A Roof Garden?

Check out this great question:

We’ve been thinking about gardening on the roof for awhile now, but haven’t moved forward – I think because I was thinking “too grand”.  Looking at photos on this site, I see it’s as simple as putting some pots on the roof.  However, aside from carrying cans of water up there, how does one deal with getting a water supply to the roof? I have visions of a garden hose running up the side of the house to the roof.  Is this feasible?

Thanks for any suggestions.

Priscilla

Pricilla,

Thanks for your message. The first consideration for all roof gardens — from a grouping of containers to a grand landscape — is the water.  The water supply will dictate what plants you select and how large a garden you can have.

Last year, we didn’t have a water supply on the roof. That meant R* and I had to carry four watering cans up three flights of stairs nearly every night in the summer, sometimes twice a day. We focused on growing plants that could do without too much water, including drought-resistant grasses, sedum, lantana, and woody Mediterranean herbs like sage and lavender.

This summer, we now have access to a hose on our roof. This easier access to water allows us add some trees and tender vines. We’re still heavy on the drought-tolerant plants. That gives us peace of mind, knowing one hot day won’t destroy our roof garden.

Since you mentioned that you’re looking for options beyond the watering can and the hose, you could try to find an adapter to connect your kitchen sink to a garden hose and then run a hose out your window and up to your roof garden. Seems perilous, but roof gardening often requires some eccentric behavior.

Finally, you’re so right: roof and balcony gardens do not have to be elaborate and expensive to be beautiful and fun! I hope you’ll send some pictures of your garden in process

My Back yard

Blaze Climbing Rose

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 2:33  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

Some of the plants I have on my roof garden

Click any picture
to enlarge.


 

Roof Garden

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 2:3  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

Roof Garden featuring large Sala

Roof Garden featuring large Sala, Jacuzzi/Hot Tub, Bar, built-in BBQ and Bathroom with stunning sea and valley views.

• Two separate enclosed storage areas totaling 12 square metres.

• Outstanding finish materials and equipment throughout.

• Individual, concealed air conditioning units and ceiling fans fitted as standard in all rooms.

• European designed lighting fixtures throughout every home.

• Cable ready for Satellite TV.

• Two fibre optic broadband, telephone lines for every apartment.

• Designated covered car parking adjacent to the apartment.

• Covered private terraces for relaxing and entertaining.

• ‘State of the Art’ security system throughout the development.


All marketing outside Thailand conducted by 'The Strawberry Fields Group (UK) Ltd'

romeroof022.jpg

Semi-extensive Roof Garden

This type of roof garden has deeper soil, and can support a larger variety of plants. It can therefore be decorated more easily than the extensive roof garden. The soil is heavier in a semi-extensive roof garden, and requires a stronger structure in order to support it. One could plant sedums in this type of garden. These are succulents that can store water in their tissues. That means you won’t need to go out and water them every day – but during times of drought, they could die and turn patchy if not properly cared for. On a semi-extensive roof garden, you can also plant wildflowers that can grow without any maintenance. roof-garden

Intensive Roof Garden

This type of roof garden can support trees and elaborate arrangements. Intensive roof gardens require large, strong structures to support them. Most homes are not suitable for this type of roof garden, but they can be found on concrete buildings and on top of roof decks. There’s no limit to what you can plant in an intensive roof garden, so long as the structure of the building can support the weight.

interface-roof-garden 

 

 

Proposed roof garden

image

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 1:38  توسط محقق: غلامرضا صادقي   | 

مطالب قدیمی‌تر